Thông báo:
  1. Chương trình Thọ Bát Quan Trai 24 giờ đầu năm sẽ vào ngày 21 tháng 1 năm 2017.
  2. Chương trình đón Xuân Đinh Dậu 2017
    • Đêm phổ trà bắt đầu lúc 5:00pm ngày 27 tháng 1 năm 2017.
    • Đón Xuân bắt đầu lúc 8:00am ngày 28 tháng 1 năm 2017.
    • Lễ xám hối đầu năm bắt đầu lúc 8:00am ngày 29 tháng 1 năm 2017.

Cửa phật không môn vô tướng nguyện
Thiên đàng địa ngục tại nơi tâm

Phát xuất từ đầu nguồn Chơn Không, dòng Thiền Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Từ khôi phục, đã chảy dài về Thường Chiếu, Linh Chiếu, Viên Chiếu... phát triển khắp ba miền đất nước Việt Nam, và lan tỏa ra hải ngoại. Tại vùng Puget Sound tiểu bang Washington, Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh được hình thành vào năm 2003. Khiêm tốn ẩn mình bên rừng cây, khóm trúc. Trong không gian yên bình ấy có hơn 12 vị Tăng Ni nội trú vào ngoại trú tu tập. Nếu quí đạo hữu muốn biết thêm các thiền viện khác, xin vào mục "Các Thiền viện" để biết thêm chi tiết về hoạt động của tông môn.

Mọi thư từ liên lạc xin gửi về:
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh
13440 SE 192nd St
Renton, WA 98058
Tel: (253) 631-7346
Email: tlminhchanh@yahoo.com