THÔNG BÁO: Đại Lễ Phật Đản sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật ngày 23 tháng 05 năm 2021
New Video:
HT Thích Thanh Từ:
TT Thích Thông Tạng:
Chư Tôn Đức Tăng Ni:
Sinh Hoạt tại TV Trúc Lâm Minh Chánh: