1. Đại Lễ Vu Lan (2018/08/19)
 2. Lễ Vía Quan Âm (29/7/2018)
 3. Ni Sư Thuần Bạch ghé TVTL Minh Chánh (14/7/2018)
 4. Hành hương Washington & Oregon (5-8/7/2018)
 5. Hành Hương photo Washington & Oregon 2018/7/5-8 (1/2)
 6. Hành Hương photo Washington & Oregon 2018/7/5-8 (2/2)
 7. Đại Lễ Phật Đản (27/5/2018)
 8. Ni Sư Thuần Chánh ghé TLMC (6/5/2018)
 9. Đúc Tượng Phật (22/4/2018)
 10. Lễ Phật Nhập Niết Bàn (1/4/2018)
 11. Tết Mậu Tuất (15-19/2/2018)
 12. Lễ Phật thành đạo (28-20/1/2018)
 13. hành hương Tích Lan & Miến Điện (27/12/2017-12/1/2018) do anh Quang Đức
 14. 8 ngày du lịch Dubai (13-20/1/2018)
 15. 8 ngày hành hương tại Miến Điện (4-13/1/2018)
 16. 8 ngày hành hương tại Tích Lan (28/12/2017-4/1/2018)
 17. Đại Lễ Vu Lan PL 2561 (27/8/2017)
 18. Đại Lễ Phật Đản 2561 (7/5/2017)
 19. Hành hương Vancouver BC, Canada (7-9/4/2017)
 20. Đức Phật Nhập Niết Bàn (12/3/2107)
 21. Xuân Đinh Dậu - mùng 2 (29/2/2017)
 22. video mùng 2 (29/1/2017)
 23. Đêm Phổ Trà (giao thừa) (27/1/2017)
 24. Mừng Phật Thành Đạo (8/1/2017)
 25. Đại Lễ Phật Đản (16/5/2016)
 26. Hành Hương Ấn Độ 2016
 27. Hành Hương Việt Nam 2015 (by CAT) 1/2
 28. Hành Hương Việt Nam 2015 (by CAT) 2/2
 29. Tết 2013
 30. Lễ Phật Đản 2556 (6/5/2012)
 31. Tết 2012
 32. Lễ Vu Lan 2012
 33. Xá Lợi 2011 (1/5
 34. Xá Lợi 2011 (2/5)
 35. Xá Lợi 2011 (3/5)
 36. Xá Lợi 2011 (4/5)
 37. Xá Lợi 2011 (5/5)
 38. Chư Tôn Đức Tăng Ni từ VN(04/11/2012)
 39. Lễ Phật Đản 2556 (6/5/2012)
 40. Tết Nhâm Thìn (22/1/2012)
 41. North Cascade Mountain (4/9/2011)
 42. Lễ Khánh Thành (26/9/2010)
 43. Xưa và Nay

Phật image